Inex Stavební firma 

INEX MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, s.r.o.

Firma INEX Moravské Budějovice, s. r. o. byla založena v roce 1993 a za tuto dobu si vybudovala stabilní postavení na trhu stavebních prací, a to především garancí profesionální úrovně a vysokou kvalitou provedených prací,zárukou za zhotovené dílo i potřebnou rychlostí výstavby.

Firma disponuje dostatečným počtem pracovníků jak dělnických profesí, tak i THP na dobré odborné úrovni , a kvalitním technickým a materiálovým vybavením.

V oblasti dodávky stavebních hmot spolupracujme s renomovanými výrobci a dodavateli na našem trhu od kterých jsme pravidelně proškolováni.

Firma pružně reaguje na potřeby trhu a je schopna reagovat na každou potřebu investora

INEX Moravské Budějovice,s.r.o. má od roku 2000 zaveden systém řízení jakosti a je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001 a dále má zaveden systém environmentálního managementu  ČSN EN ISO 14001:2005  a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001:1999.

 

                              Pokud již máte vybráno, nebo potřebujete poradit, stačí nás pouze kontaktovat

INEX Moravské Budějovice, s.r.o.

Boris Šusta
Husova 890
676 02 Moravské Budějovice

Tel.: 568 420 115
Fax: 568 423 343

Ič: 48531235
Dič: CZ48531235

www.inexmb.cz
susta@inexmb.cz

29. 6. Petr a Pavel

Zítra: Šárka

Návštěvnost stránek

032427
Inex Stavební firma