Tel.: +420 568 420 115
Email: susta@inexmb.cz
Husova 890
676 02 Moravské Budějovice
Získejte zdarma cenovou nabídku nebo nám pošlete svou otázku. Je to zdarma, jednoduché a rychlé. chci víc

Splnění informační povinnosti o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

podle ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Podnikatel:

INEX Moravské Budějovice, s.r.o.

IČO: 48531235

sídlo: Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice,

údaj o zápisu v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně vede v oddíle C vložku 10783

Podnikatel, který spotřebiteli prodává výrobky nebo poskytuje služby, tímto informuje spotřebitele, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vyplývajících ze smlouvy je Česká obchodní inspekce. Podnikatel tímto dále informuje spotřebitele o tom, že internetová adresa České obchodní inspekce, na níž lze nalézt všechny potřebné, zejména kontaktní, údaje, je www.coi.cz.

V případě sporu, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, podnikatel poskytne spotřebiteli informace ve znění uvedeném shora v listinné podobě a to tak, že je předá přímo k rukám spotřebitele, nebo je odešle spotřebiteli s využitím provozovatele poštovních služeb.